Motoveeb

Mootorratta ja autospordi, uudised ja mõtted ja mõnd muud veel.

Kas parandada täke või vahetada klaas?

Auto- ja motospordis tuleb tihtilugu ette, et sõiduki klaas on saanud viga. Kas seda peaks hakkama ise enda raha eest parandama või klaasi vahetama või on selle jaoks olemas ka kindlustus?

Klaasikahjud on sõidukikindlustuses ühed kõige sagedasemad kahjud, mille parandus või vahetus hüvitatakse kaskokindlustusega. Kuigi paljusid klaasi täkkeid saab spetsiaalsete vahenditega parandada, eelistatakse mõnikord välja vahetada terve klaas. Seejuures on aga klaasivahetus keskkonnale tuhandeid kordi koormavam.

Gjensidige kahjukäsitluse osakonna juht Maarika Mürk tõdeb, et kaskokindlustuse olemasolul hüvitatakse kliendile nii täkke parandus kui ka klaasi vahetus. „Enamus juhtumite puhul, kui täket on võimalik parandada, seda ka tehakse. Sellisel juhul läheb terve klaas vahetusse alles siis, kui täkke parandamine on ebaõnnestunud. ,“ ütles Mürk.

Gjensidige 2021. aasta statistika järgi olid kõikidest kaskokahjudest 33% klaasikahjud. Kokku maksti välja 268 000 eurot ja keskmine klaasikahju makse oli 413 eurot. Klaasivahetuse ja -parandusega tegeleva Carglass andmetel saab üldjuhul parandada 25–30% klaasikahjudest, kus on tekkinud täke.

3 grammi vs 15 kilogrammi prügi

Kui võrrelda täkke paranduse ja klaasi vahetuse mõju keskkonnale, on see mitme tuhande kordse vahega. Carglass divisjoni juht Sven Freiberg ütleb, et ühe täkke paranduse tulemusena tekib umbkaudselt 3-5 g jäätmeid, samas kui klaasi vahetusega tekib jäätmeid umbes 15 kg. „Kui aastas teha 4000 täkke parandust, siis sellest tekkiv jäätmete kogus on kusagil 20 kg, aga kui teha sama palju esiklaasi vahetusi, siis on tekkivate jäätmete hulk 60 tonni. Siia juurde tuleb veel arvestada kütusekulu nende jäätmete transpordiks ja ümbertöötlemiseks,“ ütles Freiberg.

Carglass esindaja rõhutab, et parandatud täkkega esiklaasil on samad tehnilised näitajad kui täiesti tervel klaasil ning parandatud koht jääb enamjaolt peaaegu nähtamatuks. „Meie tegevuse põhimõte ongi, et kus vähegi võimalik, seal parandame täkke esiklaasil ja kui see võimalik ei ole, alles siis vahetame klaasi. Püüame alati parandada nii palju täkkeid kui võimalik, kuid tihti tulevad ette tehnilist laadi piirangud,“ ütles Freiberg.

Parandada saab täkkeid:

mis asuvad klaasi servast vähemalt 6 cm kaugusel;mille suurus koos „kiirtega“ jääb 2-eurose mündi suuruse ala sisse;mis ei asu juhi vaateväljas;mis ei asu juhiabisüsteemide (klaasile kinnitatud või klaasi taga asuvad andurid, kaamerad jne) töötsoonis.

Gjensidige kaskokindlustus hüvitab:

sinu autole tekkinud kahjud siis, kui oled ise avarii põhjustaja (sh loomale või linnule otsasõit);loodusõnnetusest (näiteks rahe ja üleujutus) tekkinud kahjud;nii plahvatusest kui tulekahjust ja nende tagajärjel tekkinud suitsust, tahmast ja kustutustöödest tekkinud kahjud;kolmandate isikute poolt sõidukile tahtlikult tekitatud kahjud;salongiklaaside kahju ja ka klaasile paigaldatud kile vahetuse;Autoabi24 teenuste kulud kuni 300 euro ulatuses Eestis ja Välisriigis 800 euro ulatuses;sõiduki röövimise, varguse või nende katsetest tekkinud kulud;kaotatud võtme sulgemise ja allesjäänud võtmete/vargavastase seadme ümberkodeerimise kulud;kindlustusjuhtumi tagajärjel sõiduki esmamüügihinna.

Seega ei hüvita kaskokindlustus ainult klaasikahjusid vaid ka palju erinevaid õnnetusjuhtumeid. Kuna kohustuslik liikluskindlustus hüvitab ainult kahju, mille oled tekitanud teistele liiklejatele, siis tasuks enda kindlustamiseks sõlmida kindlasti lisaks ka kaskokindlustus. Sõlmi liiklus- või kaskokindlustus mugavalt Gjensidige kindlustuse veebis juba täna!

_____________________________

Allikas: Motorsport Media – www.motorsport.ee