Motoveeb

Mootorratta ja autospordi, uudised ja mõtted ja mõnd muud veel.

Mille põhjal saab ennustada motosportlase edu?

Motosportlane nagu ka iga teine spordiga tegelev inimene treenib ning areneb välja alles aastaid tehtud töö jooksul. Spordile keskendumiseks tuleb haarata õlekõrtest, mida maailma pakub. Eduka sportlase põhivalemisse kuuluvad kolm komponenti: treening, puhkus ning mentorlus. Võtame selle mudeli ehk valemi järgnevalt üksipulgi lahti ning analüüsime nende tähtsust eduka sportlase elus.

Treening – raske ning keeruline tegevus, mil sportlane käib treenimas treeninglaagrites ning võistlusradadel, eesmärgiga lihvida oma oskusi ning vastupidavust. Kuna treeninglaagreid peetakse üle kogu maailma, tuleb tihtipeale välja tulla oma mugavustsoonist, et ka teistsuguses õhkkonnas ning keskkonnas end proovile panna. Ootamatute olukordade vältimiseks soovitatakse osa võtta nii Põhjamaalistest kui ka eksootikaga vürtsitatud laagritest. Motosportlase elu on siin küllaltki keeruline, sest laagrite asemel tuleb sõita tihti peale tuhandeid kilomeetreid kodust kaugemale.

Puhkus – eduka sportlase elustiili juures ei tohiks kindlasti unustada puhkuse võtmist, sest kuna tegemist on ikkagi küllaltki delikaatse spordiga, kus kiirused ning manöövrid on lausa eluohtlikud. Puhkuse all tuleks siin punkti juures mõelda vaimse tervise edendamisele. Suurtel kiirustel sõitmine tekitab adrenaliini ning kõrgendatud pinge korra puhul peab inimene suutma toime tulla kriitilistest olukordades. Selleks, et hea vaimne tervis säiliks, tuleb sportlasel valida endale meelelahutus ning puhkusevõimalus, mis elustiili tasakaalus hoiavad. Tihti öeldakse, et puhkus on isegi olulisem kui treening ise.

Mentorlus – edukad sportlased ei teki üleöö ning edu suunas liikumiseks soovitakse haarata võimalusest kaasata enda tiimi ka mõni varem võistelnud sportlane. Mentorlus nagu iga teine õppevõimalust soosiv tegur aitab sportlastel leida enda jaoks siht, mille suunas edasi rühkida. Kuna motosport on erialana küllaltki uus valdkond ning midagi mida kehalise kasvatuse tundides ei õpetata, otsitakse võimalust ennast arendada mõne vanameistri käe all. Kogemused tulevad alati ise sõites, kuid nipid ning trikid saab koos mentoriga lihvitud ning võistlusesse kaasatud.

Kokkuvõtteks, see siin on iga sportlase edu valemiks:

Edu= tasakaalus treening + puhkus + mentorlus

Kahjuks ei saa kõiki probleeme matemaatiliselt lahendada ning ülaltoodud valem ei koosne sel puhul siin numbritest, vaid ka inimlikest võimetest ning indiviidist.

Spordile panustamine on viimase kümne aastaga samuti kasvanud lahutamatuks motospordi osaks. Ninja Casino, kelle toetusel areneb lootustandev motosportlane Norman Tults, pakub Eestis võimalust panustada nii motospordi kui ka muude spordialadel toimuvatele võistulustele. Kuna edukad motosportlased on tihti algul teada tänu oma koduklubile, mille lipu all sõidetakse, soovitakse leida nende hulgast just see kõige andekam, kellele oma panus panna. Järgnevalt loetleme üles mõned tähelepanekud, mille alusel saab väita et motosportlane on oma alal edukas ning lootustandev.

a) Treeningute intensiivsus. Edukaimaks saavad need, kes treenivad vastavalt võimalustele ning erinevates keskkondades. Sel puhul tooks näite: Ott Tänak reisib üle kogu maailma ning käib treenimas maailmatuntud ralliradadel, kus varem on võistlusi peetud. Ajalooliselt kujunevad välja kategooriate kaupa nii lihtsad kui ka keerulised rajad ning just nende keeruliste radade kordamine ning neil treenimine võimaldab saada kogemusi, millega igapäevaselt kokku ei pruugi puutuda.
b) Suurnimed ning vanadmeistrid, kes aastakümneid varasemalt samal alal treeninud ning võistelnud teavad täpselt, kui raske on karjääriredelil üles tõusta. Amatööridega samas võistluses võisteldes ei teki võimalusi enda korralikult proovile panemiseks. Sel puhul tuleks teha erivõistlusi, kus koos lähevad rajale nii vanameistrid kui ka noorsportlased. Kes võistelnud oma ala parimate vastu, ei tunne heidutust kaotuse puhul. Inspiratsioon ning treeningvõimalused annavad motivatsiooni enda parendamiseks.
c) Kommuun. Meedia väljavõtted kajastavad motosporti iga aasta võimalikult detailselt ning tänu meistrivõistluste toimumisele, pööratakse nendele ka tähelepanu . Edukate sportlaste nimed jooksevad rallilehtedel läbi mitmeid kordi päevas, ning tulemuste kajastamiseks tuuakse need ka maailmastaapsete ürituste korral ka eraldi välja. Fännibaasi ja kommuuni loomine on oluline osa motosportlase karjäärist – tegu on rahaliselt kuluka spordialaga ning kahjuks see on ka põhjus miks paljud andekad sportlased enda teekonna pooleli jätavad.

_____________________________

Allikas: Motorsport Media – www.motorsport.ee